GENÇ GİRİŞİMCİ İSTİSNASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ                                                    &nbs…

Devamını Oku

ELEKTRONİK FATURALARIN İPTAL SÜRECİ

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 21. maddesinin 2. bendine göre faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaya itirazın nasıl yapılacağı ise TTK’nın 18. maddesinde tanımlanmıştır. Faturaya itiraz 8 gün içerisinde aşağıdaki yollarla…

Devamını Oku

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili

ZOR DURUMDA OLAN VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ ÖZET : 2018/11284 sayılı BKK ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecil edilmesine ilişkin koşullar belirlendi. Söz konusu BKK, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanacaktır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 18/5/2017 tari…

Devamını Oku

Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartları ve Cezaları

Suriyeli İşçilerin Çalışma Durumu Ve Cezaları Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartları Nelerdir hususu Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelikte düzenlenmiştir. Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kit…

Devamını Oku

Luca Kısayollar

Bilanço Usulu Firmalarda Fiş içerisinde Kullanılan Klavye Kısayol tuşları Alt+1: Üst Satırı Kopyala Alt+2: Üst Satırdan Alan Kopyala Alt+3: Mini Hesap Planı Tablosu Göster/Gizle Alt+4: Evrak No, Evrak Tarihi ve Açıklama Kopyala Alt+A: Aylık Bakiye Kapat Alt+B: Bakiye Kopyala Alt+C: Seçili Kasaya Kapat Alt+E: Satır Ekleme Alt+F: Filtre Ekranı Alt+G…

Devamını Oku